|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

zīmulis

Tievs grafīta stienītis koka ietvarā, kas paredzēts rakstīšanai vai zīmēšanai.

Šķirkļa autore: Dzintra Knohenfelde
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Mīklas
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Audiālā māksla
 
 
Cita informācija
 
 

            
   

 

zimulis