|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

valsts

Politiska organizācija, ar kuru tiek realizēta sabiedrības vadīšana, pastāvošās iekārtas saglabāšana. Zeme, teritorija, kurā pastāv šāda organizācija.

Šķirkļa autore: Dzintra Knohenfelde
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Tautasdziesmas
 
 
Pasakas
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Simbolika
 
 
 
Kinomāksla
 
 
Audiālā māksla
 
 
Cita informācija
 
 
 

            
   

 

valsts