|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

uzvārds

Personvārds, kas parasti ir kopīgs ģimenei un norāda piederību pie noteiktas dzimtas. 

Šķirkļa autore: Anna Vulāne
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Zinātne
 
 
Interesanti fakti un radoši darbi (tostarp arī skolēnu darbi)
 
 

            
   

 

uzvards