|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

tāls

Tāds, kas atrodas, pastāv, noris vietā, vidē, līdz kurai ir samērā liels attālums.

Šķirkļa autore: Anna Vulāne
Pamatnozīme
 
 
Cita informācija (tostarp arī skolēnu darbi)
 
 
 
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Tautasdziesmas
 
 
Pasakas
 
 
Daiļliteratūra
 
 
 
Zinātne
 
 
Audiālā māksla
 
 

            
   

 

tals