|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

smilga

Daudzgadīgs augs ar dobu, posmainu stiebru un smalki zarotu, skarainu ziedkopu.

Šķirkļa autore: Anna Vulāne
A A A
Fonētiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 

            
   

 

smilga