|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

smieties

Izelpā radīt samērā īsas, ritmiskas, refleksīvas balss skaņas, izrādot prieku, labsajūtu vai nicinošu, noraidošu attieksmi pret kaut ko.

Šķirkļa autore: Anna Vulāne
Pamatnozīme
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Cita informācija (tostarp arī skolēnu darbi)
 
 
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Sakāmvārdi, parunas, aforismi
 
 
Ticējumi
 
 
Tautasdziesmas
 
 
Pasakas
 
 
Daiļliteratūra
 
 

            
   

 

smieties