|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

sēta

1. Reāla  (parasti no dēļiem, kārtīm, stieplēm) vai iedomāta robeža kādas teritorijas iezīmēšanai  un aizsargāšanai.

2. Lauku iedzīvotāju personiskās saimniecības ēkas un zemes gabals, uz kura tās atrodas.

Šķirkļa autore: Ieva Kalniņa
A A A
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 

            
   

 

seta