|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

sēkla

Dabas materiāls, kurā ir dīglis ar tā attīstībai nepieciešamajām barības vielām un kuru izmanto sēklaugu pavairošanai.

Šķirkļa autore: Anna Vulāne
Pamatnozīme
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Interesanti fakti un radoši darbi (tostarp arī skolēnu darbi)
 
 
 
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Ticējumi
 
 
Mīklas
 
 
Tautasdziesmas
 
 
Pasakas
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Zinātne
 
 
Audiālā māksla
 
 

            
   

 

sekla