|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

putns

Mugurkaulnieku dzīvnieks, kam ķermeni klāj spalvas, priekšējās ekstremitātes pārvērstas spārnos un kas parasti spēj lidot.

Šķirkļa autors: Ojārs Bušs
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Ticējumi
 
 
Tautasdziesmas
 
 
Teikas
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Simbolika
 
 
Vizuālā māksla
 
 
 
Cita informācija
 
 

            
   

 

putns