|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

mēnesis

1. Vienība (28–31 diena) laika skaitīšanas sistēmā.

2. Šāda ilguma laika posms, skaitot no jebkuras dienas.

Šķirkļa autors: Pauls Balodis
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Tautasdziesmas
 
 
Anekdotes
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Audiālā māksla
 
 

            
   

 

menesis