|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Mārtiņi

Rudens beigu un ziemas sākuma diena (10. novembris); pēdējā ganu un pieguļas diena; veļu laika beigu diena.

Šķirkļa autore: Dzintra Knohenfelde
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Ticējumi
 
 
Tautasdziesmas
 
 
Teikas
 
 
Etnogrāfija
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Simbolika
 
 
 
Zinātne
 
 
Vizuālā māksla
 
 
 
Audiālā māksla
 
 
Cita informācija (tostarp arī skolēnu darbi)
 
 
 

            
   

 

martini