|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

māls

Smalkgraudains nogulumiezis, dažādu minerālu sajaukums, kam piemīt plastiskas īpašības; arī augsne, kuras galvenā sastāvdaļa ir šis iezis.

Šķirkļa autore: Dzintra Knohenfelde
Pamatnozīme
 
 
Interesanti fakti un radoši darbi (tostarp arī skolēnu darbi)
 
 
 
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Ticējumi
 
 
Mīklas
 
 
Tautasdziesmas
 
 
Teikas
 
 
Anekdotes
 
 
Etnogrāfija
 
 
Daiļliteratūra
 
 
 
Zinātne
 
 
Vizuālā māksla
 
 
 
Kinomāksla
 
 
Audiālā māksla
 
 

            
   

 

mals