|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

liktenis

Apstākļu kopums, kas nav atkarīgs no cilvēka gribas, bet kas nosaka, ietekmē (cilvēka) dzīvi; pēc mitoloģiskiem, reliģiskiem priekšstatiem – pārdabisks spēks, kas nosaka cilvēka dzīvi.

Šķirkļa autore: Anna Vulāne
Pamatnozīme
 
 
Interesanti fakti un radoši darbi (tostarp arī skolēnu darbi)
 
 
 
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Sakāmvārdi, parunas, aforismi
 
 
Ticējumi
 
 
Pasakas
 
 
Etnogrāfija
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Zinātne
 
 
Vizuālā māksla
 
 
 
Kinomāksla
 
 
Audiālā māksla
 
 

            
   

 

liktenis