|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

lībietis

Pārstāvis vienai no Baltijas somugru tautām, kas mūsu ēras sākumā apdzīvoja Kurzemes ziemeļdaļu un galvenokārt Vidzemes rietumdaļu (līdz 19. gadsimta vidum gandrīz visi šīs tautas pārstāvji asimilējās ar latviešiem).

Šķirkļa autors: Pauls Balodis
A A A
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 

            
   

 

libietis