|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

lībietis

Pārstāvis vienai no Baltijas somugru tautām, kas mūsu ēras sākumā apdzīvoja Kurzemes ziemeļdaļu un galvenokārt Vidzemes rietumdaļu (līdz 19. gadsimta vidum gandrīz visi šīs tautas pārstāvji asimilējās ar latviešiem).

Šķirkļa autors: Pauls Balodis
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Teikas
 
 
Etnogrāfija
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Vizuālā māksla
 
 
Kinomāksla
 
 
Cita informācija
 
 

            
   

 

libietis