|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

laiks  

1. Matērijas eksistēšanas galvenā forma (vienotībā ar telpu), kas izpaužas likumsakarīgā koordinācijā, kādā parādības nomaina cita citu.

2. Posms šajā matērijas eksistēšanas formā starp diviem momentiem.

Šķirkļa autors: Ojārs Bušs
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Sakāmvārdi, parunas, aforismi
 
 
Ticējumi
 
 
Tautasdziesmas
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Vizuālā māksla
 
 
 
Cita informācija
 
 

            
   

 

laiks