|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

godi

Godības, svinības; visbiežāk ar godiem saprot ar ģimeni saistītos svētkus – kristības, kāzas, bēres.

Šķirkļa autore: Ieva Klaniņa
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Ticējumi
 
 
Tautasdziesmas
 
 
Etnogrāfija
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Zinātne
 
 
Vizuālā māksla
 
 
 
Audiālā māksla
 
 
Interesanti fakti un radoši darbi (tostarp arī skolēnu darbi)
 
 
Cita informācija
 
 

            
   

 

godi