|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

garšot

1. Izraisīt kādam patīkamu garšas sajūtu.

2. Ieņemt mutē, ēst vai dzert, lai noteiktu garšu. 

Šķirkļa autors: Pauls Balodis
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Sakāmvārdi, parunas, aforismi
 
 
Mīklas
 
 
Anekdotes
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Vizuālā māksla
 
 
Audiālā māksla
 
 

            
   

 

garsot