|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

gads

1. Laika posms, kurā Zeme vienu reizi apgriežas ap Sauli; šāds laika posms kā laika skaitīšanas vienība.

2. Laika posms (12 mēneši), kurā noris kādas darbības, notikumu cikls.

Šķirkļa autors: Pauls Balodis
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Sakāmvārdi, parunas, aforismi
 
 
Ticējumi
 
 
Mīklas
 
 
Tautasdziesmas
 
 
Anekdotes
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Kinomāksla
 
 
Audiālā māksla
 
 
Cita informācija
 
 

            
   

 

gads