|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ēna

1. Tumšs priekšmets, attēls pretējā pusē tai pusei, no kuras uz priekšmetu krīt gaisma; vieta, telpa, kur tieši nekrīt gaismas stari.

2. Tumšs laukums, plankums; tumšs priekšmets, figūra.

Šķirkļa autors: Pauls Balodis
A A A
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 

            
   

 

ena