|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

dziesmusvētki

Unikāla Latvijas kultūras tradīcija, kam raksturīgi plaši apvienoto koru sarīkojumi ik pēc noteikta laika posma ar svētku gājienu, kopkora koncertiem un koru kariem.

Šķirkļa autore: Dzintra Knohenfelde
A A A
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 

            
   

 

dziesmusvetki