|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

dziesmusvētki

Unikāla Latvijas kultūras tradīcija, kam raksturīgi plaši apvienoto koru sarīkojumi ik pēc noteikta laika posma ar svētku gājienu, kopkora koncertiem un koru kariem.

Šķirkļa autore: Dzintra Knohenfelde
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Etnogrāfija
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Zinātne
 
 
Vizuālā māksla
 
 
 
Kinomāksla
 
 
Audiālā māksla
 
 
Interesanti fakti un radoši darbi (tostarp arī skolēnu darbi)
 
 
 

            
   

 

dziesmusvetki