|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

dievturība

20. gadsimta 20. gados Latvijā izveidojusies pirmskristīgās atjaunotnes reliģiska kustība, kura balstīta latviešu tautasdziesmās un savu darbību turpina arī mūsdienās. 

Šķirkļa autore: Ieva Klaniņa
A A A
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 

            
   

 

dievturiba