|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

dievturība

20. gadsimta 20. gados Latvijā izveidojusies pirmskristīgās atjaunotnes reliģiska kustība, kura balstīta latviešu tautasdziesmās un savu darbību turpina arī mūsdienās. 

Šķirkļa autore: Ieva Klaniņa
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Simbolika
 
 
 
Zinātne
 
 
Vizuālā māksla
 
 
Interesanti fakti un radoši darbi (tostarp arī skolēnu darbi)
 
 

            
   

 

dievturiba