|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

dialekts

1. Plašākā apvidū vēsturiski izveidojies teritoriāls valodas paveids, kurā apvienotas vairākas radniecisku izlokšņu grupas.

2. Valodas paveids, kas raksturīgs kādai sociālajai grupai. 

Šķirkļa autore: Anna Vulāne
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Zinātne
 
 
 
Vizuālā māksla
 
 
 
Kinomāksla
 
 
Audiālā māksla
 
 
Interesanti fakti un radoši darbi (tostarp arī skolēnu darbi)
 
 

            
   

 

dialekts