|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

dārzs

Īpaši ierīkots zemes gabals ziedu, augu, koku, dārzeņu u. c. audzēšanai.

Šķirkļa autore: Ieva Kalniņa
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Ticējumi
 
 
Tautasdziesmas
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Vizuālā māksla
 
 
 
Kinomāksla
 
 
Cita informācija
 
 

            
   

 

darzs