|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

būt

1. Pastāvēt, eksistēt; atrasties kādā vietā, stāvoklī, pastāvēt kā īpašumā. 

2. Saitiņa, kas rāda teikuma priekšmeta un izteicēja nominālās daļas savstarpējo sakaru, arī norāda laiku un izteiksmi. 

3. Palīgdarbības vārds.

Šķirkļa autors: Pauls Balodis
A A A
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 

            
   

 

but