|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

bībele

Tekstu krājums – Vecā Derība un Jaunā Derība –, kuri jūdaismā un kristietībā ir ieguvuši Svēto Rakstu nozīmi.

Šķirkļa autore: Ieva Klaniņa
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Sakāmvārdi, parunas, aforismi
 
 
Ticējumi
 
 
Pasakas
 
 
Teikas
 
 
Anekdotes
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Zinātne
 
 
Vizuālā māksla
 
 
Kinomāksla
 
 
Interesanti fakti un radoši darbi (tostarp arī skolēnu darbi)
 
 

            
   

 

bibele