|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

balti

Indoeiropiešu tautu grupa (lietuvieši, latvieši; senatnē arī senprūši, jātvingi, kurši, zemgaļi, latgaļi, sēļi, žemaiši, augštaiši, galindi), kas runā baltu valodās.

Šķirkļa autors: Solvita Pošeiko
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Etnogrāfija
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Simbolika
 
 
Zinātne
 
 
Vizuālā māksla
 
 
Kinomāksla
 
 
Interesanti fakti un radoši darbi (tostarp arī skolēnu darbi)
 
 

            
   

 

balti