|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

bāleliņš

Brālis, jauns vīrietis vai neprecēts radinieks. Arī jauns puisis.

Šķirkļa autore: Anna Vulāne
Pamatnozīme
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Tautasdziesmas
 
 
Etnogrāfija
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Audiālā māksla
 
 

            
   

 

balelins