|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

augt

1. Kļūt lielākam bioloģiskās attīstības rezultātā.

2. Būt sastopamam, veģetēt (par augiem).

3. Palielināties (apmērā, daudzumā, plašumā u. tml.); pieaugt; arī izveidoties.

Šķirkļa autors: Ojārs Bušs
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Sakāmvārdi, parunas, aforismi
 
 
Tautasdziesmas
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Audiālā māksla
 
 
Cita informācija
 
 

            
   

 

augt