|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

augsts

1. Tāds, kam ir (samērā) liels attālums no apakšas līdz augšai; pretstats: zems.

2. Liels, ievērojams (pēc daudzuma vai labuma); tāds, kas pārsniedz vidējo, parasto līmeni, pakāpi.

Šķirkļa autors: Ojārs Bušs
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Sakāmvārdi, parunas, aforismi
 
 
Tautasdziesmas
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Vizuālā māksla
 
 
 
Cita informācija
 
 

            
   

 

augsts