|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

asns

Dīglis, kas izdīdzis no sēklas, bumbuļa, sakneņa.

Šķirkļa autore: Anna Vulāne
Pamatnozīme
 
 
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Mīklas
 
 
Tautasdziesmas
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Simbolika
 
 
Daiļliteratūra
 
 

            
   

 

asns