Sadarbības partneri

SIA „IT Centrs” 

 

 

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (LU MII)

 

 

 

 

LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija

 

 

 

Pateicamies Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktorei Gitai Grasei un direktores vietniecei Marijai Kauperei par atsaucību un atļauju izmantot Ģ. Eliasa mākslas darbu reprodukcijas, tādējādi nodrošinot iespēju mācību procesā piedāvāt kvalitatīvu ekstralingvistisko materiālu.  

 

Izsakām pateicību Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta direktorei Ilgai Jansonei un Areālās lingvistikas nodaļas vadītājai Annai Stafeckai par atļauju publicēt 48 leksikas kartes no darba Latviešu valodas dialektu atlants. Leksika. (1999), kas atspoguļo attiecīgo leksēmu izplatību un lietojumu dažādās izloksnēs. 

 

Sirsnīgi pateicamies Liepājas Universitātes profesorei Benitai Laumanei par iespēju vārdnīcā publiskot darbu Kāja un mārkāja (2011), kā arī fragmentus no monogrāfijas Smalki lija zelta lietus (2005), kas ļaus skolēniem labāk iepazīt latviešu valodas bagātību un krāšņumu. 

 

Par elektroniskās latviešu valodas vārdnīcas palīgmateriālu tehnisko sagatavošanu pateicamies Dacei Babrei!

 

Būtisku palīdzību šķirkļa vārdu tulkošanā lietuviešu, poļu un latīņu valodā sniedza Rīgas I. Kozakēvičas Poļu vidusskolas latviešu valodas skolotāja Tatjana Zaļā, Rīgas Lietuviešu vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Daiva Isakiene, kā arī Rēzeknes Augstskolas latīņu un sengrieķu valodas docētājs Ingars Gusāns. Paldies!

 

Pateicamies fotogrāfei Kristīnei Sergejevai par iespēju publicēt viņas neordināros, filozofiski konceptuālos darbus kā vārdnīcas papildu ekstralingvistisko materiālu. Citi Kristīnes Sergejevas darbi apskatāmi: www.cultureinside.com.

 

Izsakām pateicību Latvijas Universitātes asociētajai profesorei Laimutei Balodai par atļauju publicēt rakstus Dievs un velns Latvijas un Lietuvas toponīmijā (2008), Dendronīmi Latvijas hidronīmijā jeb koku atspulgi ūdeņos (2005), Ielu nosaukumi zem vēstures riteņiem (2003) un Paulam Balodim par atļauju publicēt Amatu un profesiju semantikas personvārdi (2008), Cilvēka ārējā izskata motivēti uzvārdi (2007), Detoponīmiski uzvārdi: sastatāmais aspekts (2006).