Raksti

Balode L. Dievs un velns Latvijas un Lietuvas toponīmijā. Valodniecības raksti-1. Letonikas otrais kongress.

Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2008, 252.–266. lpp.

 

Balode L. Dievs un velns Latvijas un Lietuvas toponīmijā (2008).pdf

 

 

Balode L. Dendronīmi Latvijas hidronīmijā jeb koku atspulgi ūdeņos. Linguistica Lettica 14.

Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2005, 145.–159. lpp.

 

Balode L. Dendronīmi Latvijas hidronīmijā jeb koku atspulgi ūdeņos (2005).pdf

 

 

Balode L. Ielu nosaukumi zem vēstures riteņiem. Valoda vēstures dzirnakmeņos.

Akad. J. Endzelīna 130. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli.

Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2003, 3.–11. lpp.

Balode L. Ielu nosaukumi zem vēstures riteņiem (2003)

 

 

Balodis P. Amatu un profesiju semantikas personvārdi. Valodniecības raksti-1. Letonikas otrais kongress.

Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2008, 267.–276. lpp.

 

Balodis P. Amatu un profesiju semantikas personvārdi (2008).pdf

 

 

Balodis P. Cilvēka ārējā izskata motivēti uzvārdi. Onomastica Lettica 3.

Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2007, 80.–115. lpp.

 Balodis P. Cilvēka ārējā izskata motivēti uzvārdi (2007).pdf

 

 

Balodis P. Detoponīmiski uzvārdi: sastatāmais aspekts. Valodniecības raksti. Letonikas pirmais kongress.

Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2006, 60.–71. lpp.

 

 Balodis P. Detoponīmiski uzvārdi: sastatāmais aspekts (2006).pdf