Latviešu valodas aģentūra

Latviešu valodas aģentūra (LVA) ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas tika izveidota 2009. gada 1. jūlijā, reorganizējot Valsts valodas aģentūru un Latviešu valodas apguves valsts aģentūru. Aģentūras darbības mērķis ir veicināt latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību.

 

ESF projektu Nr. 2008/0003/1DP/1.2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/002 „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai”, kurā ir tapusi elektroniskā latviešu valodas vārdnīca „e-PUPA”, LVA īstenoja laika posmā no 2008. gada decembra līdz 2012. gada janvārim. Projekta mērķis bija sniegt metodisku atbalstu valsts valodas mūsdienīgai apguvei un bilingvālo mācību sekmīgai izmantošanai.


Uzzināt vairāk par LVA
 

Uzzināt vairāk par projektu