Kā lietot?

Lai varētu ērti strādāt ar  elektronisko latviešu valodas vārdnīcu „e-PUPA”, vispirms jāiepazīstas ar sadaļas Kā lietot? saturu. Ceļvedī lietotājam uzskatāmā un viegli uztveramā veidā izklāstīts un vizuāli ilustrēts, kā strādāt ar vārdnīcu.

 

Biežāk uzdotajos jautājumos konspektīvā veidā atbildēts uz dažādiem ar vārdnīcas saturu un lietošanas prasmju apguvi saistītiem jautājumiem.

 

Norādes skolotājam ietver prof. Dr. philol. Annas Vulānes metodiskos ieteikumus darbam ar vārdnīcu, kuros īsi raksturota vārdnīcas uzbūve un šķirkļa struktūrelementi, kā arī sniegts kompakts ieskats piedāvātajā lingvodidaktiskajā materiālā.